Izračun avtorskega honorarja  
     
      Avtor je davčni zavezanec:            
   Vnos BRUTO zneska      z ID številko     IZRAČUN:    
   Vnos NETO izplačila      brez ID številke        
        Normirani stroški (10%) :    
        Davčna osnova :    
          Akontacija dohodnine:    
        Znesek DDV (20%):    
      Strošek naročnika:      
             *  Zavezanca z ID številko :  
         *  Zavezanca brez ID številke:    
       
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POMEMBNO:

V skladu z 9. členom Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti morajo delodajalci Zavodu za zaposlovanje poslati obvestilo o potrebi pogodbe o naročilu avtorskega dela in sicer najkasneje v 8 dneh po tem, ko potreba nastane.Pravtako morajo posredovati tudi obvestilo o pogodbi o naročilu avtorskega dela v 8 dneh po po sklenitvi take pogodbe.

Obvestil ni potrebno poslati, če je pogodba sklenjena z delavcem, ki je v delovnem razmerju pri istem delodajalcu ali če je pogodba sklenjena s pravno osebo, samostojnim podjetnikom posameznikom oz. posameznikom, ki samostojno opravlja dejavnost.