Izračun stroškov podjemne pogodbe        
     
      Podjemnik (prevzemnik dela) je davčni zavezanec:          
   Vnos BRUTO zneska      z ID številko     IZRAČUN:    
   Vnos NETO izplačila     brez ID številke        
        Normirani stroški (10%) :    
        Davčna osnova :    
        Akontacija dohodnine:    
            Prispevek za PIZ:    
        Prisp. za poškodbe pri delu:    
              Pos. davek na dol.prej.:    
        Znesek DDV (20%):    
      Strošek naročnika:    
         *  Zavezanca z ID številko :  
       *  Zavezanca brez ID številke:    
 

Računovodstvo ARFIDAS